Season 2 - Scarecrow & Mrs. King

Scarecrow & Mrs. King - Season 2

Scarecrow & Mrs. King

Scarecrow & Mrs. King

Produced:
1983 - 1987

Number of episodes:
89 Episodes in 4 Seasons
80sAdventure

Scarecrow & Mrs. King - Season 2

Scarecrow & Mrs. King - Season 2

Scarecrow & Mrs. King - Season 2
Scarecrow & Mrs. King
Season 2
Number of episodes:
23
First Air Date:
October 1, 1984

- Season 2

To Catch a Mongoose


Season 2, Episode 1

First Air Date:
October 1, 1984

Episode Details


Double Agent


Season 2, Episode 3

First Air Date:
October 15, 1984

Episode Details


Charity Begins at Home


Season 2, Episode 5

First Air Date:
October 29, 1984

Episode Details

Brunettes Are In


Season 2, Episode 6

First Air Date:
November 12, 1984

Episode Details

Our Man in Tegernsee


Season 2, Episode 7

First Air Date:
November 19, 1984

Episode Details

Affair at Bromfield Hall


Season 2, Episode 8

First Air Date:
November 26, 1984

Episode Details

A Class Act


Season 2, Episode 9

First Air Date:
December 3, 1984

Episode Details

Playing Possum


Season 2, Episode 10

First Air Date:
December 10, 1984

Episode Details

The Three Faces of Emily


Season 2, Episode 11

First Air Date:
December 31, 1984

Episode Details

Ship of Spies


Season 2, Episode 12

First Air Date:
January 7, 1985

Episode Details

Spiderweb


Season 2, Episode 13

First Air Date:
January 14, 1985

Episode Details


A Relative Situation


Season 2, Episode 15

First Air Date:
February 11, 1985

Episode Details

Life of the Party


Season 2, Episode 16

First Air Date:
February 18, 1985

Episode Details

Odds on a Dead Pigeon


Season 2, Episode 17

First Air Date:
February 25, 1985

Episode Details

Car Wars


Season 2, Episode 18

First Air Date:
March 11, 1985

Episode Details

DOA: Delirious on Arrival


Season 2, Episode 19

First Air Date:
March 18, 1985

Episode Details

You Only Die Twice


Season 2, Episode 20

First Air Date:
April 1, 1985

Episode Details

Burn Out


Season 2, Episode 21

First Air Date:
April 8, 1985

Episode Details

Murder Between Friends


Season 2, Episode 22

First Air Date:
May 6, 1985

Episode Details

Vigilante Mothers


Season 2, Episode 23

First Air Date:
May 13, 1985

Episode Details

   Scarecrow & Mrs. King
1983
  | 5 DVD | EUR 9.37
1984
  | 5 DVD | EUR 8.99
1985
  | 5 DVD | EUR 8.69
1986
  | 5 DVD | EUR 8.49
Scarecrow & Mrs. King - Search other Media